Kurumsal

Firmamız kurulduğu 1998 yılından beri çevre konularında faaliyet göstermektedir. Hızla gelişen dünyada, artan talepler ve tüketimdeki artış endüstri kuruluşlarında kapasite artırımına neden olmakta, gelişen teknolojiler ve üretimdeki artış sanayiler için ekonomik olarak getiriler sağlamakla birlikte birçok çevresel sorunu da beraberinde getirmektedir.

Bugün sanayiler için en büyük sorunlardan biri atık miktarlarındaki artış ve bunların oluşumunun önlenmesi, minimizasyonu, yeniden kullanımının sağlanması, geri kazanılması ve en son çare olarak bertaraf edilmesi, kısaca atık yönetimidir. Sanayicilerin talepleri oluşan atıkların tek elden yönetilerek bertarafını gerçekleştirebilmektir. Emniyetli Geri Dönmüşüm olarak faaliyet alanlarımızı sürekli genişleterek sanayicilere bu konuda destek olmak amacındayız. Sanayiler atıklarını bertaraf ettirmek için ödedikleri büyük bedelleri  minimuma indirmeyi  hedefliyoruz.

Şirketimiz EMNİYETLİ GERİ DÖNÜŞÜM LTD. ŞTİ. olarak 1998 yılında Bursa'da 400 m2 alanda naylon metal kağıt ve plastik hurda toplama, ayırma alanında kurulmuştur. Bugün Atık Yönetimi konusunda çağdaş ve profesyonel anlayışı ile 2000 m2 açık, 1000 m2 kapalı alanda sanayi kuruluşlarına hizmet vermektedir. 

Firmamız 12 yıllık tecrübesiyle sanayi ve evsel atıkların geri dönüşüm, yeniden kazanım konusunda uzman ekibiyle yeni projelerle ülke ekonomisine ve büyük katkılar sağlamaktadır. Ambalaj atıklarının toplanması, plastik ambalaj atıklarının geri kazanımı lisanslarımız mevcuttur. Ayrıca Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince sınai ve ticari faaliyetlerden üretim tesislerinden ve ürünlerin kullanımından kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıklar kapsamındaki tüm plastik atıkların (5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde sunulan Atık Listesinde yer alan 020104,070213,120105,150102,160119,170203, 191204,200139 vs. plastik atıkların) geri kazanımı konusunda geçici faaliyet belgesine sahiptir. Firmamız T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı’nın Tümaküder’e (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği) vermiş olduğu 10.05.2005 tarihli yetkiye bağlı olarak atık akümülatör alımında yetkilendirilmiştir ve T.C. Bursa Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü’nden Hurda Akümülatör  Depolama İzin Belgesi almıştır. Firmamız atık kablo, yağ filitresi, kontamine ambalaj atıkları geri kazanım tesisi ve ömrünü tamamlamış araçların geri kazanımı konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Ömrünü tamamlamış araçlar konusunda 81 ilde toplama noktası oluşturmakta olup, sanayicilere atık yönetimi konusunda tam hizmet vermektedir.